Pasidalinti

ATPK 183 str. Viešosios Rimties Trikdymas

http://daugiabutis.blogspot.com/p/atpk-183-straipsnis-viesosios-rimties.html
Šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais bei kitokiais garsiniais aparatais ar kiti panašūs veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte bei kitose viešosiose vietose, o vakaro ir nakties metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, jeigu tai trikdo viešąją rimtį, – 
  • užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams arba pareigūnams iki trijų šimtų litų.
 
Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –
  • užtraukia baudą piliečiams arba pareigūnams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio litų.


Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyti pažeidimai, padaryti nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų, –
  • užtraukia įspėjimą arba baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) iki trijų šimtų litų.


Straipsnio pakeitimai:
Nr. I-2589, 1992.05.26, Žin., 1992, Nr. 21-610
Nr. I-545, 1994.07.18, Žin., 1994, Nr. 58-1132
Nr. IX-1260, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 124-5623 (2002-12-27)
Nr. X-691, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2759 (2006-06-30), šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, įgyvendinimą